Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapeutti työskentelee puheen, kielen, äänen, nielemisen ja kommunikaation häiriöiden parissa. Puheterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa: kotona, päivähoidossa, koulussa ja/tai työelämässä. Puheterapiapalvelu voi olla puheterapeuttista kuntoutusta, arviointia tai ohjausta. Puheterapian kustantaa yleensä Kela tai kunta, mutta joissain tapauksissa myös vakuutusyhtiö tai asiakas itse. 


Kelan kustantama puheterapia

Kun kyse on Kelan vaativasta lääkinnällisestä puheterapiapalvelusta, kuntoutujan etuudet maksaa Kela, ja kysymyksessä on siis Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus. Puheterapia toteutuu usein kotikäynteinä asiakkaan toimintaympäristöissä: kotona tai asumisyksikössä, päivähoidossa ja koulussa. Puhelevillä on asiaankuuluvat ja hyvät liikkuvaan työhön soveltuvat työvälineet. Kela voi myöntää puheterapiaa myös vastaanottokäynteinä. 


Voit tutustua Kelan sivustoihin, joilla on tarkempaa tietoa Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista. Otathan tarvittaessa yhteyttä Kelaan. Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot ovat Kelan verkkosivuilla www.kela.fi -> Yhteystiedot -> Palvelunumerot. Kelan toimistojen osoitteet löytyvät samalta sivulta www.kela.fi -> Yhteystiedot -> Toimistot ja muut palvelupisteet.