Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, ja puheterapeutti työskentelee puheen, kielen, äänen, nielemisen ja kommunikaation häiriöiden parissa. Puheterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa: kotona, päivähoidossa, koulussa ja/tai työelämässä. Puheterapian kustantaa yleensä Kela, hyvinvointialue, vakuutus tai asiakas itse.


Kelan kustantama puheterapia

Kun kyse on Kelan vaativasta lääkinnällisestä puheterapiapalvelusta, kuntoutujan etuudet maksaa Kela ja kyseessä on tällöin Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus. Puhelevillä ei ole toimitiloja, vaan puheterapia toteutetaan  kotikäynteinä asiakkaan toimintaympäristössä esimerkiksi kotona, päivähoidossa, koulussa tai asumisyksikössä. Puhelevillä on asiaankuuluvat ja hyvät liikkuvaan työhön soveltuvat työvälineet.


Voit tutustua Kelan sivustoihin, joilla on tarkempaa tietoa Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, vammaisetuuksista sekä mahdollisuudesta hakea matkakorvauksia. Otathan tarvittaessa yhteyttä Kelaan. Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot ovat Kelan verkkosivuilla www.kela.fi -> Yhteystiedot -> Palvelunumerot. Kelan toimistojen osoitteet löytyvät samalta sivulta www.kela.fi -> Yhteystiedot -> Toimistot ja muut palvelupisteet.