Puheterapiapalvelut

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapeutti työskentelee puheen, kielen, äänen, nielemisen ja kommunikaation häiriöiden parissa. Puheterapian tavoitteena on edistää asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa: kotona, päivähoidossa, koulussa ja/tai työelämässä. Puheterapiapalvelu voi olla puheterapeuttista kuntoutusta, arviointia tai ohjausta. Puheterapian kustantaa yleensä Kela tai kunta, mutta joissain tapauksissa myös vakuutusyhtiö tai asiakas itse. 


Toimin Tunturi-Lapin alueella, ja terapiat toteutuvat pääasiassa asiakkaan toimintaympäristöissä: kotona, päivähoidossa, koulussa ja/tai asumisyksikössä. Minulla on asiaankuuluvat ja hyvät liikkuvaan työhön soveltuvat työvälineet. Kuntoutus pohjautuu suunnitelmaan, joka tehdään yhdessä asiakkaan ja asiakkaan läheisten kanssa. Kuntoutus on aina asiakaslähtöistä, ja minulle luottamuksellinen ja lämmin terapiasuhde on ensiarvoisen tärkeää.  Asiakkaan vahvuudet esiin nostaen ja yhdessä asiakkaan lähiympäristön kanssa toimien saavutetaan parhaat tulokset. 

Kelan kustantama puheterapia

Olen Kelan palveluntuottaja, ja minulla on voimassa oleva sopimus Kittilän ja Kolarin kuntien alueelle. Kun kyse on Kelan vaativasta lääkinnällisestä puheterapiapalvelusta, kuntoutujan etuudet maksaa Kela ja kysymyksessä on siis Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus. Voit tutustua Kelan sivustoihin, joilla on tarkempaa tietoa Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista. Otathan tarvittaessa yhteyttä Kelaan. Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot ovat Kelan verkkosivuilla www.kela.fi -> Yhteystiedot -> Palvelunumerot. Kelan toimistojen osoitteet löytyvät samalta sivulta www.kela.fi -> Yhteystiedot -> Toimistot ja muut palvelupisteet.