Olen valmistunut Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 2008. Olen Valviran laillistama puheterapeutti, ja annan puheterapiaa suomen kielellä. Työskentelen ilolla erilaisten asiakkaiden kanssa erilaisissa ympäristöissä!


Tein loppuharjoitteluni Tahkokankaan palvelukeskuksessa kehitysvammapuolen arviointityössä. Jo ennen valmistumistani sain arvokasta työkokemusta useammalta Aivoliiton järjestämältä sopeutumisvalmennuskurssilta.  Valmistumiseni jälkeen olen toiminut puheterapeuttina sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.  


Olen toiminut useita vuosia puheterapeuttina yksityisissä yrityksissä kuntouttaen pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita eri häiriöryhmistä (2008-2012 ja 2016-2018). Olen saanut varsin monipuolista työkokemusta myös perusterveydenhuollossa toteutettavasta kuntoutuksesta ja arviointityöstä Kittilän terveyskeskuksen ainoana puheterapeuttina (2012-2015).


Olen kuntouttanut sekä lapsia että aikuisia, ja olen käynyt monipuolisesti lisäkoulutuksissa. Olen käynyt useampia koulutuksia mm. puhemotoriikkaan liittyen. Haluan tehdä laadukasta kuntoutusta, ja monipuoliseen kouluttautumiseen aion myös jatkossa panostaa.


Kuntoutus on aina asiakaslähtöistä, ja minulle luottamuksellinen ja lämmin terapiasuhde on ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaan vahvuudet esiin nostaen ja yhdessä asiakkaan lähiympäristön kanssa toimien saavutetaan parhaat tulokset.


Koulutukset:

Filosofian maisteri (Oulun yliopisto, 2008)

Laillistettu puheterapeutti (2008)

-------------------------------------

Bridging PROMPT Technique to Intervention (Bridging) (2021)

ICF-etäkoulutus (2021)

GAS-menetelmä logopedisessä viitekehyksessä (2020)

Etäpuheterapiaa! Verkkokoulutus (2020)

Positive Psychology Practitioner, 20 op (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, 2019)

PROMPT perustaso (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets, 2019)

Ensiavun kertauskurssi (2018)

OPT2, Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (2016)

OPT1, A Three-part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (2016)

PRT-menetelmän koulutuspäivä (2015)

ADHD:n yksilöllinen hoito (2014)

Rakenteinen kirjaaminen ja potilastietojen käsittely yhdenmukaiseksi - koulutus terveydenhuollon ammattilaisille (2014)

Lasten ja aikuisten puheen apraksia - erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (2013)

Puhemotoriikan kuntoutus - sensomotorisen puhevaikeuden kuntoutuksen periaatteita (2013)

Eleet kommunikoinnin osana, Esikko-koulutus (2012)

Salassapito ja tietojen luovutus moniammatillisessa yhteistyössä (2012)

Aivotoiminnan häiriöt oppimisen ja työelämän haasteena (2011)

G./F.O.T.T.-koulutus, Facial Oral Tract Therapy (2010)

Oppiminen on kivaa! Oppilaan onnistunut koulupäivä yleisopetuksessa. Satakieliseminaari kuulovammoista (2010)

The Organic Swallow: Evalution ant Treatment with DPNS Certification, E-stim and Labial Goniometry Measurement (2009)

ADHD-koulutus (2009)

Autistisen lapsen varhaiskuntoutus (2008)